Kjekt med basar

 

Gurine og Jetta Rimmereid Rødal hadde ein kjekk dag, og vann rikeleg med vinstar i under basaren i Færøysundet laurdag.

 

 

Det såg spøkje ut på føremiddagen, med tett regn, men det vart registrert over 150 frimodige sjeler som tok ut til basaren i Færøysundet. Og vona sigra, for berre nokre få, små dråpar la seg på basarlyden.

 

Det var tett under teltet i starten, men etter kvart våga fleire seg utanfor, og somme kasta endåtil jakka. Foto: Arne Vestbøstad

 

Med alvor og skjemt blei det denne ettermiddagen samla inn pengar til Emmanuel Aoudi Chance og Bernard Dentalé Adamou sitt jordbruksprosjekt i heimbyen i Kamerun. Og pengane trengst for å halda liv i prosjektet. Chance fortalte at mykje pengar går med til vedlikehald av traktorane og plogane dei har kjøpt inn og leiger ut til bøndene i området. Særleg går det hardt utover plogskjera, så det må heile tida kjøpast inn nye. Senteret dei har starta har ein god del dyrka mark, men i fjor fekk dei ikkje så god omsetnad på avlingane sine, delvis på grunn av dårleg vekst, men også på grunn av at prisfall og politisk uro. Men utgifter og renter på lån må likevel betalast. Då er basar midt i blinken for å få inn pengar.

 

Fleire greiner og generasjonar i Sandvik-slekta var sterkt delaktige i arrangementet. Her sit barn og barnebarn av Audun (i bakgrunnen) og Borgny Sandvik og gjer seg klar til å selja årer og springa med gevinstane. Foto: Arne Vestbøstad

 

Om vêret ikkje var heilt på topp, var dei ulike personane i arrangementskomiteen det. Dei mest profilerte var søskenborna Harald Johan og John Willy Sandvik. Harald Johan leste frå faren sine nedteikningar av opplevingar frå krigen, både som motstandsmann og krigsfange, og John Willy fekk verkeleg fart på snakketøyet under utloddinga og auksjonen, så både han og dei rundt han vart ørte vekk. Men som katten, landa han stort sett på beina. Og det gjorde også heile arrangementet.

 

 

Emmanuel og Bernard leia an i dansetoget. Foto: Arne Vestbøstad