Turistskatt?

 

Arne Kjelsnes har sendt inn eit lesarbrev, der han lanserer turistskatt som ein måte å finansiera fellesgode, framfor å lita på frivillige bidrag.

 

Årets sommerferie gikk som så mange ganger tidligere til småbyen Nida i Neringa kommune i Litauen. Jeg må ærlig innrømme at jeg ble noe overrasket over at turistskatten i år var steget til hele 20 euro.

Neringa kommune har som eneste kommune i Litauen anledning til å innkreve denne særskatten fra turister. Jeg måtte følgelig betale 20 euro i bomstasjonen før jeg kunne kjøre videre til mitt ferieparadis.

Nida er en liten by på Den kuriske landtunge I Litauen. En landtunge kan på en enkel måte beskrives som et langstrekt nes, hvor den ene enden henger fast i land, og den andre strekker seg ut i sjøen.

Landtungen skiller den Kuriske lagune fra Østersjøen. Den er hele 98 km lang, og strekker seg fra Smiltyne i Klaipeda kommune i Litauen til den russiske enklaven Kaliningrad. Litauen var for øvrig den første sovjetrepublikken som erklærte sin uavhengighet fra Sovjetunionen. Kommunen var under den sovjetiske okkupasjonen, som strakk seg frem til august 1991, et feriested forbeholdt blant andre den sovjetiske partieliten. Kommunen er fortsatt på sommerstid en mildt sagt populær ferie- og badeby.

Store deler av landtungen er en litauisk og russisk nasjonalpark i det sørøstre området av Østersjøen. Bredden på landtungen varierer fra om lag 400 meter på det smaleste til om lag 3 800 meter på det bredeste. I 2000 ble landtungen inntatt i UNESCOs verdensarvliste på linje med eksempelvis Bryggen i Bergen og Bergstaden Røros.

 

Innførte på nittitallet
Kommunen innførte allerede på begynnelsen av nittitallet
turistskatt. Bakgrunnen for innføringen av den lokale skatten var blant annet et sterkt lokalt ønske om å få en enda bedre finansiering av nødvendige tilrettelegginger som et økende antall turister krevde.

 

Turistskatten skal bidra til finansieringen av fellesgoder som alle vil ha og bruker, men i utgangspunktet ikke vil betale for, for eksempel sykkelstier, turistkart, informasjonstavler og tilrettelegging av kulturminner. I en parentes så nevnes at tilsvarende skatt er innført lokalt på turiststeder så å si over hele Europa. Både i hovedsteder, byer, på store destinasjoner i Alpene og øyer i Middelhavet.

 

Ei informasjonstavle om lokale fiskeartar, finansiert gjennom turistskatt. Foto: Privat

 

Ikke i Norge
I Norge har vi ikke turistskatt – men er det på høy tid å innføre en turistskatt for å finansiere blant annet nevnte goder? Alternativet er å fortsette dette viktige næringsutviklingsarbeidet basert på
frivillige økonomiske bidrag fra blant andre bedrifter og kommuner. Goder som turistene gjerne vil ha, men som de ikke ønsker å betale for. Men som må være tilstede for at stedet skal oppleves som attraktivt. Mange hevder at dette bør være et offentlig ansvar, men det er ikke lett å prioritere innkjøp av eksempelvis informasjonstavler som beskriver stedets historie og geologi, fremfor lovpålagte oppgaver innen skole og eldreomsorg.

 

Tilbake til Litauen
Jeg var så heldig å få en grundig innføring i ordningen av Neringa kommune sin ordfører, Darius Jasaitis. For å understrekke hvor viktig turistsatsingen er, så hadde kommunen invitert parlamentsmedlemmet Irena Siauliene for å forklare hvorfor kommunen fortsatt får anledning til å innkreve turistskatt.

 

Følgelig så er det naturlig å stille spørsmålet om tiden er inne til at også Norge bør innføre turistskatt, slik at en kan tilrettelegge enda bedre for turistene. Snøen faller fortsatt ikke som ferdig preparerte skiløyper.