Kanskje lurt å sjå ekstra nøye etter mygl på maten den komande månaden… Foto: Arne Vestbøstad

Hundedagane er over oss

Mygla mat på frukostbordet? Det kan kanskje vera på grunn av hundedagane.

Somme stader blir tida mellom 23. juli og 23. august kalla røtmånad eller røtnmånad, fordi det ei utbreitt oppfatning at all mat rotnar og vert skjemt raskare enn elles i løpet av året.

Opphavet til at perioden blir kalla hundedagane, skal skriva seg frå den gamle Egypt. Dei la merke til at Hundestjerna (Sirius) viste godt på himmelen i denne perioden. Stjerna steig på himmelen samstundes med at nivået i Nilen steig på grunn av at regntida starta, og det var den varmaste tida på året. Dermed rekna dei med at det var stjerna som var årsaka til desse endringane. Sidan har denne oppfatninga spreidd seg ut i verda.

Mange teikn
At maten rotnar lettare denne perioden er ei av dei folkelege oppfatningane som knyter seg til denne perioden. Akkurat det med namnet røt eller røtn, kan vera ei rasjonalisering av eit mellomtysk ord for hund (rode). Andre «teikn» for denne perioden er at det er vanskeleg å vispa fløyte til krem, vepsen blir hissigare, glasmanetene får ei oppblomstring i fjordane, det blir fleire fluger og hundane har lettare for å verta galne. Det skal også vera vanskeleg for sår å gro.

Perioden vert også brukt til å spå vêret med. Somme seier at om ein går inn i perioden med sol, går ein ut med regn eller motsett. Andre hevdar at førstedagsvêret viser vêret for heile perioden, eller at dei tre første dagane i perioden viser vêret for dei neste tre vekene.

Litteratur: Store norske leksikon, Lokalhistoriewiki og Wikipedia.