Biletet er ikkje så gammalt som det ser ut til, men det er den gamle tohjularen AEBI 53 frå rundt 1960. Her får Harald Rydland besøk på bøen i Sandvikjo av slåtteinspektør Bård Inge Bø. Foto: Tom Rydland.

Slåttonn på gamlemåten

I førre veke samla Anne-Kristin og Harald Rydland familien til gammaldags hesjing på garden som ho overtok etter foreldra sine, Kirsten og Lars Sandvik.

 

For mange av oss er det ikkje særleg gammaldags, men hesjing er faktisk ein kunst som er i ferd med å gå i gløymeboka. For 50 år sidan stod det hesjer rundt på alle bøane i Fitjar. Etter kvart overtok forhaustaren, graset hamna i nye, store siloar, og hesjene forsvann.

 

Harald Rydland fortel at svigerfar hans, Lars Sandvik, etterlét seg alt utstyret som skal til for å halda tradisjonen i hevd. Han laga mykje god staur ikkje så lenge før han døydde, og hesjastrengen hans er framleis av god kvalitet. Det same er den gamle tohjularen Aebi Am 53, som han har slåmaskin på. Ifølgje Harald må den vera over 50 år. Harald fortel at det framleis er lett å få delar til desse gamle tohjularane.

 Kvaliteten på desse tohjulstraktorane så god at dei aldri blir utslitne, og derfor blir det laga nye delar!

 

Årets slått var ganske fort unnagjort, etter det me forstår. Både ungdommane og dei litt meir modne let til å kosa seg. Harald fortel at dei slo om lag fem mål eng med den gamle Aebi-en til svigerfar hans. Det blei fire hesjer, seier han, den lengste av dei var på 39 rem (mellomrom mellom to staur). Det er ei ganske lang hes, det veit me som har erfaring.

 

Det var skikkeleg triveleg fortel Harald, som vedgår at det er mykje kjekkare å hesja når du ikkje er åleine. Når me ser bileta som Tom Rydland har sendt oss, kjenner me nostalgien siga på. Synet av hesjer tyder sommar og stemning for oss som har levd ei stund. Og så gjeld det berre å gløyma korleis det kjendest å stå i dagevis i striregn og hesja … 

 


Harald Rydland fortel at den lengste hesa var på 39 rem. Det er etter det me hugsar ei ganske lang hes. Foto: Tom Rydland.

 


Harald Rydland t.v. ser ut til å trivast i slåtten. Det same gjer tydelegvis nevøen Sjur, med foten på den gamle 35-en til onkelen. Foto: Tom Rydland.

 


Søskenbarn samlast i slåtten, Sjur t.v. og Silje Rydland. Foto: Tom Rydland.

 

 


Kjekt å sjå ei ferdig hes etter gammalt. Foto: Tom Rydland.

 
Verken biletet eller hesa er 50 år, begge stammar frå førre veke. Foto: Tom Rydland.