Vegen er asfaltert, og bommen i bakgrunnen blir snart opna for godt. Foto: Kjetil Rydland.

Vegen til Olstjødno asfaltert

«Møllevegen» frå Rimbareid til Olstjødno vart asfaltert denne veka, og vert snart opna for fri ferdsel.

I samband med asfalteringa har det gått ut informasjonsbrev frå Fitjar kommune til grunneigarane i området frå Fitjar kommune. Me siterer:

«Dette er eit fellesprosjekt der Fitjar kommune, Midtfjellet Vindkraft as(MV) og Fitjar Fjellsameige er med.

Vegen skal asfalterast i 5 meter breidde til rett forbi MV si avkjøring til fjells. Sjølve parkeringsplassen skal ikkje asfalterast. 

Det blir ny bom på vegen til Svartavatnet nokre meter ovanfor elvekryssinga, i samsvar med ynskje frå fjellsameiga. Vegen mot vindparken vil ha bom nokre meter ovanfor avkjøringa. 

Arbeidet skal utførast av Midtfjellet vindkraft, som også skal ha framtidig vedlikehald av vegen.»

Dersom restarbeidet går greitt, kan vegen verta opna for biltrafikk i slutten av komande veke.