Kulturskulen med sommarkonsert

Fitjar kulturskule har sommarkonsert førstkomande torsdag. Sjå plakat nedanfor.