Lærte å bruke nettbank

 

Laila Strand fekk god hjelp av Ingrid Vestbøstad. Foto: Håkon C. Hartvedt

 Ei av dei var Laila Strand. – Eg kunne litt frå før, men fekk med meg ein del nytt. Absolutt eit positivt tiltak, seier ho til fitjarposten.no.

– Ein veldig grei og matnyttig dag, oppsummerer avdelingsbanksjef Ingrid Vestbøstad. – Det virka som dei vart meir trygge på å bruke dette no. Fleire hadde med seg rekningar som dei no kunne betale på denne måten. Men me oppmoda dei til å fortsetje med å logge seg inn i nettbanken, berre for å trene, sjølv om dei ikkje skal betale noko kvar gong.

Dette var eit oppfølgingskurs. Første gongen gjekk stort sett med til å gjere seg kjende med maskinane.  Nokon fleire kurs er det ikkje planar om, men Ingrid Vestbøstad ser ikkje bort ifrå at det kan bli fleire kurs om det skulle syne seg å vere behov for det.

Her får Leif Vestbøstad og Britt Padøy assistanse av Wenche Gunnarsjaa frå  frå Sparebank Vest. Foto: Håkon C. Hartvedt