Olav Haraldsson blir døypt i Rouen i Frankrike. Foto: Kjetil Rydland.

Mostraspelet «I slik ei natt» ei storslegen oppleving

Mostraspelet – etter eit nytt manus av Svein Tindberg – blei ei strålande oppleving, som hausta velfortent ståande applaus etter nesten tre timars innsats i amfiet på Moster.  

– Det er magisk å få opna Mostraspelet, sa kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland då ho slo an tonen for urpremieren av det nye sogespelet «I slik ei natt» i går kveld. Ho trekte linene både i tid og rom langs kysten frå Moster og oppover til sine heimtrakter i Trøndelag og Nidaros, som blei grunnlagt av vikingkongen Olav Tryggvason. Og magien blei ikkje mindre i det fullsette amfiet etter kvart som framsyninga skreid fram.

Tryggleik, truverd, humor og sjarm er stikkord me kjem på etter å ha fått med oss denne store teateropplevinga. Som vanleg stilte Bømlo Teater opp med ei solid rolleliste av rutinerte amatørar og profesjonelle aktørar frå øvste hylle i sogespelbransjen.


Manusforfattar Svein Tindberg i rolla som Tore Hund. Foto: Kjetil Rydland.


Manuset til årets sogespel, I slik ei natt, er skrive av Svein Tindberg, og er heilt nytt. Historia om Olav Haraldsson, som sette kristenretten på Moster i 1024, er ny, det same er scenografi, musikk og kostyme. I regien til Sigurd Tindberg blei eit fullsett amfi blei bokstaveleg tala bergteke i tre timar, og rakk knapt ein augneblink å sakna det gamle Mostraspelet «Kristkongane på Moster».

 

Det nye spelet er sterkare fokusert på Olav Haraldsson, mannen som fall på Stiklestad i 1030, og har fått æra for innføringa av kristendommen i Noreg. Me følgjer kongen på reiser til Moster, England, Frankrike, Selje og Spania, gjennom opplevingar som endrar den nådelause drapsmannen til den kristne legenda Olav den Heilage.

 

Kongen blir spela av Rolf Kristian Larsen, som snakkar stavangermål. Det blir skuffande lite majestetisk i byrjinga, men etter kvart står han fram med eit truverd som me sjeldan har opplevd i slike kongeroller. Og me har opplevd mange! Slik som denne karen kan faktisk Olav Haraldsson ha vore i det verkelege livet. 

 

Det er sikkert lurt at kongen får lov å snakka tilnærma dialekt, sjølv om det tar litt tid å bli van med det. Innsatsen til enkelte av dei andre aktørane blir litt skjemt av pariodinynorsk, men stort sett går det bra. For manusforfattar Svein Tindberg går det sjølvsagt bra. Han imponerer igjen, denne gongen som kongedrapsmannen Tore Hund. Han viser seg igjen som ein stor formidlar av tvil og tru, kanskje den største me har i Noreg i dag.

 

Elles er truverd noko som går igjen på ein imponerande måte gjennom heile spelet. Personane blir framstilte som samansette, heilstøypte personar med refleksjon, tvil og tru. Her ligg det meir tanke bak enn berre skepsis og hat mot «alt det nye» som kjem med kristendommen. 

 

Litt kjærleik er det i dette spelet og, men det skjemmer ikkje at temaet er korta mykje ned i høve til tidlegare oppsetjingar. Kjærleiken denne gongen er ikkje så trist, men blir hovudsakleg representert ved Nina Sele. Ho imponerer med humoren sin i rolla som Jorid, som er gravid heile tida, og får publikum med seg gong på gong. Det same gjer Geir Ersland som ektemannen hennar, Åsmund.

 

For oss fitjarbuar er det artig å sjå Tora Håkonsdotter – dotter til Håkon den Gode – som vaksen, i Ingunn Rolfsnes sin skapnad. Og dei gamle kjenningane Johannes Hjelland, som erkebiskopen av Canterbury, og Brynjar Stautland som Olav Tryggvason og som prest.  

 

Fleire fortener sikkert å bli nemnde, gjerne alle som var med, men vårt råd er at du reiser til Moster og ser sjølv. Og får med deg ei heilstøypt teateroppleving av ypparste merke. «I slik ei natt» varslar ei ny tid både for Noreg og for Mostraspelet. Om det er billettar å få, bør du absolutt ta turen!

 


Trælane Aasim (Girmat Tkabo) og Omar (Kadir Talabani) med kyrkjeklokka som dei har kjøpt i England. Foto: Kjetil Rydland.


Johannes Hjelland i rolla som erkebiskopen av Canterbury, og Randolf Walderhaug som Rane, fosterfar til Olav Haraldsson. Foto: Kjetil Rydland.


Kong Olav Haraldsson i Rolf Kristian Larsen sin skapnad, møter St. Sunniva (Emma R. Sele) i ein draum. Foto: Kjetil Rydland.


Ein litt overraskande vri i byrjinga, scenearbeidarar kjem inn med plakatar som viser når og kor hendingane finn stad. Foto: Kjetil Rydland.

 

MOSTRASPELET

  • Manus: «I slik ei natt» av Svein Tindberg
  • Regi: Ivar Tindberg
  • Musikk: Kjetil Bjerkestrand
  • Urpremiere Moster Amfi fredag 27. juli 2016
  • Medverkande: Svein Tindberg, Randolf Valderhaug, Anderz Eide, Erik Larsen, Geir Ersland Nina Sele, Steinar Halleråker, Nina Meldahl Olsen, Brynjar Stautland, Vilde Stokke, Johannes Hjelland, Rolf Kristian Larsen, Kadir Talabani m.fl. 
  • «Kristkongane på Moster» av Johannes Heggland blei framført i Moster Amfi nesten kvart år frå urpremieren i 1984 fram til i fjor.