Lite kjekt

Ved FKIB var det planta vakkert i betongkassane utanfor. Men dei skulle ikkje få stå i fred.

 Det reagerer Nils Vestbøstad, som har teke biletet ovanfor, på. – Den eine begoniaen fann eg att bak ballbingen – og planta han ned igjen.

– Lite kjekt, seier me – og har ikkje forståing for at slikt hærverk skal vere nødvendig.