Vakkert og sterkt

Leen Badr. Foto: Håkon C. Hartvedt

Sjeldan har me opplevd eit 17. mai-arrangement så sterkt som denne grunnlovsdagen. 

 

Det som truleg rørte mest, var nok 12 år gamle Leen Badr, ein av våre nye landsmenn, som sjølv hadde skrive og framførte si historie for ei fullsett storstove i Fitjar. Om korleis huset deira vart bomba, og skulen vart sett ut av spel. Og om flukta via Libanon, Hellas og familiesplitting, før dei endeleg var samla igjen i Noreg. og , kanskje ikkje minst, takksemda over korleis ho no har det i Fitjar og i Noreg.

Sterkt var det òg då ordførar Wenche Tislevoll, i talen for dei falne, trekte fram dei to flygarane frå New Zealand som var skotne ned over Fitjar, og vakkert var då Osternes Mannskor song  «Når fjordene blånar». For denne meldaren er det først når mannskoret syng denne songen at det er 17. mai på Fitjar. 

 

Wenche Tislevoll. Foto: Håkon C. Hartvedt

Osternes Mannskor. Foto: Håkon C. Hartvedt

Me vil og trekkje fram gode ord av sokneprest Olav Oma om å vere takksame –  og nydeleg song av Katrine Lillenes i Kulturhuset. 

Olav Oma. Foto: Håkon C. Hartvedt 

Karine Lillenes. Foto: Håkon C. Hartvedt

Vakker flaggborg. Foto: Håkon C. Hartvedt

Særs god tale

Og til slutt, og såvisst ikkje minst. Den svært gode, aktuelle og til tider humoristiske talen til skulesjef John Karsten Raunholm som var talar for dagen på Fitjar.

Ein tale som trollbatt publikum, og som han sjølv summerte opp slik i fire punkt:

1. Me må ikkje bli historielause. 17. mai må haldast i hevd som ein festdag.

2. Vern om lokaldemokratiet og bruk det aktivt i kvardagen.

3. Snakk med folk i staden for om folk.

4. Delta aktivt i lokalsamfunnet. Sjå mogelegheitene og gjer noko med dei.

– Just do it, som Ingebrigt Sørfonn sa det i talen sin i fjor, slutta han.

Me må òg nemna at han og var innom kommunesamanslåing, viste til at Fitjar sa nei med eit smell – og at me no må bli over 3200 innbyggjarar slik at det ikkje meir blir snakk og småkommunetilskotet. 

– Det kan særleg de unge menn og kvinner gjere noko med, oppfordra han, smilande.

John Karsten Raunholm. Foto: Håkon C. Hartvedt