Eit av dei koselegaste vårteikna

Foto: Håkon C. Hartvedt

Så har lamma funne vegen ut på bakken. Eit av dei koselegaste vårteikna me kan tenkje oss.

Lamma du ser på biletet er nokre av dei 39 som var komne til verda på garden til Lars Ove Rimmereid då me tok biletet.