Val i kommunestyret 27. april 2016

Kommunestyret gjorde ei rekkje val i går. 

Val av 2 kvinner og 2 menn til meddommarar i Gulating lagmannsrett: Rannveig F. Ottestad, Rønnaug Hestenes, Ove Gjerde, Sigurd Andrè Maraas.

Val av 3 medlemer, 3 vara og 3 møtefullmektige til Forliksrådet: Faste: Lars J. Rydland, leiar, Jostein Sandvik, Sylvi Røssland Sørfonn. Vara: Evy Skogedal, Wenche Andersen Helland, Gunnbjørg Vik. Møtefullmektig, kan gå inn for partar som ikkje møter: Torhild Andersen, Eva P. Tufteland, Kristin Meland.

5 menn og 5 kvinner til meddommarar i Sunnhordland tingrett: Sonja Fitjar Waage, Siv Kristin Sæterbø Fitjar, Aina Kristin Haaland Vestbøstad, Hilde Karin Tufteland, Annbjørg Stjern Tvedt, Stein Arild Aarskog, Morten Thunestvedt, Terje Træet, Bent Jarle Brenne, Dan Torbjørnsen.

Styremedlem og vara til styret i Sunnhordland interkommunale legevakt IKS: 

Nytt medlem i representantskapet, attval: Wenche Tislevoll.

Medlem i styret: Vigdis Røen Leirvik, vara Harald Rydland.

Val av 12 jordskiftemeddommarar, 6 kvinner og 6 menn:

Kristian Skumsnes, Bård Inge Sørfonn, Håkon Hovstad, Knut Inge Drønen, Karl Andre Rydland, Finn Maraas, Henny Jensen Westvik, Helga Rimmereid, Randi Dalen, Astrid Marie Skumsnes, Anne Merethe Opshaug, Liljan V. Waage.

Nye styremedlemer og vara for Stiftinga Havnahuset:

Medlemer: Wenche Tislevoll, leiar, Iren Hamborg, Ole Bergesen frå kommunestyret. Vara: Agnar Aarskog, Vigdis R. Tislevoll, Grete Marit Veka Maraas frå kommunestyret.