Sjeldan fugl med store vengjer fyk over Karihaugen i kveld. Foto: Kjetil Rydland.

Stork på Fitjar!

I dag har me kunna nyta synet av ein sjeldan fugl på bakkane på Rimbareid.

Storken har vore på Fitjar i heile dag, og i kveldinga fekk me tips av Lars Ove Rimmereid. 

Då me kom fram, var storken på Karihaugen, men han var lite villig til å posera for fotografen. Før me kom for nær, letta han på dei imponerande vengjene sine og flytta seg eit par hundre meter.

Etter kvart kom me så nokolunde posisjon, og fekk nyta synet av den sjeldne gjesten, saman med andre skodelystne.

Stork er ein sjeldan fugl på våre kantar, men det er ei stor stamme i Europa, særleg i Polen, som har over 50 000 stork. Meir om den flotte fuglen kan du lesa på Wikipedia


Storken mettar seg med meitemakk på bakkane på Rimbareid. Foto: Kjetil Rydland.


Ein stork på vengjene er eit imponerande syn. Foto: Kjetil Rydland.