Fekk mange med seg på tur

Ordførar  Wenche Tislevoll, og Rolf-Atle Rolfsnes i O-gruppa. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mellom 150 og 200 store og små tok turen til «Konsulatet» i Rossneset i lag med ordførar Wenche Tislevoll i dag. 

I det strålande vårvêret vart det altså stor suksess for «Ordførarens tur» og Finn fram-dagen, i regi av O-gruppa i FIL i samarbeid med Fitjar kommune og Friluftsrådet Vest.

«Ordførarens tur» er på mange måtar ei ei vidareføring av opplegget rundt friluftsåret i fjor.  


– Kanskje dette bør bli ein fast tradisjon?

– Ja, kanskje det. Eg likar godt å gå tur, smiler ordførar Wenche Tislevoll  

Ho helste elles turgåarane før start med ord om kor fint det er å kome seg ut på tur, og om kor flott det er at ein gjer seg kjend med Rossneset, som no er blitt eit svært flott turområde for heile familien.

Ein av dei som koste seg med å finne postane var Asbjørn Raunholm som bur på Stranda. Fitjarposten fekk ein prat med han etter at han hadde vore innom alle 10 postane frå Fitjar Idrettspark til «Konsulatet» inne på Rossneset. Postane hadde spørsmål både til vaksne og born. Men lette var dei ikkje. Me måtte melde pass på fleire. Asbjørn meiner han klarte fem.

– Eg visste at edderkoppen har åtte bein, så det var det lettaste, men eg er ikkje sikker på om eg svarte rett på etternamnet til pop-tvillingane Marcus og Martinus, smilte Asbjørn som like etter var i elden som kornettist i Fitjar skulekorps. Etter eit år som aspirant er han no med i hovudkorpset.

Asbjørn Raunholm ved ein av postane. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fire korpsstasjonar
Fitjar skulekorps må elles nemnast spesielt i denne samanhengen. Dei hadde denne gongen delt seg opp i fire grupper som spelte på kvar sin stasjon. Ein før start, dei tre andre på ymse stader inne i skogen, før dei spelte samla ved «Konsulatet».  Dette fekk dei svært mange gode tilbakemeldingar på.

Korpset spelar før start. Foto: Håkon C. Hartvedt

Ved «Konsulatet» baud O-gruppa på ein sprintløype, ein litt lengre løype – og sal av turorienteringsmateriell. I tillegg var det grilling med tilhøyrande kos.

 

Grillkos. Foto: Håkon C. Hartvedt