Eiliv Rasmussen har aldri klappa ein så liten kylling før; denne kom til verda i går! Foto: Kjetil Rydland.

Fjellheim FUS på gardsbesøk

I går hadde Tone Koløen på Hogste besøk av 21 barnhagebarn som fekk helsa på dyra hennar på garden.

Kaldt og surt var det, men det la ikkje nokon dempar på stemninga, for barnehagebarna i Fjellheim har vane med å vera ute og var kledde for høvet. Denne gongen var det ei gruppe av dei største ungane, frå Jøtulen, og ei gruppe av dei minste, ein gjeng toåringar frå Bjørnaholo, som fekk vera med på utflukt. Til saman 21 ungar fylte tunet til Tone Koløen med liv og lyst torsdag føremiddag.

Gardsbesøket har kome i stand etter avtale mellom Fjellheim FUS Friluftsbarnehage og Fitjar Bondelag, det Tone Koløen sit i styret. Her ho saman med Karen Elisabet R. Sæbø, som òg har avtalt gardsbesøk for ungane frå Fjellheim. 

To av ungane, Lars Koløen Andersen snart på tre år og broren Gunnar på fire, er sønene til vertinna Tone Koløen, og høyrer til på garden. Dei såg ut til å gle seg over å visa fram heimebanen sin for gjestene frå barnehagen. Saman med mor si fekk dei gleda av å visa fram kyr og oksar av ymse rasar, eit par nesten nyfødde lam, eit par viltre og forvitne kje, hanar og høner i ymse fargar. 

Sjølv enkelte blei litt skeptiske til den lange tunga til NRF-stuten, såg det ikkje ut til at dei små blei redde. Enkelte hadde nok lyst på ei hand å halda i då dei fekk nærkontakt med dei store beista, men redde var dei ikkje. For mange av desse ungane var det nok ikkje første gongen dei fekk helsa på husdyr. Men å få klappa eitt døger gamle kyllingar var nok ei heilt ny erfaring. Og kanskje det som gjorde aller mest inntrykk.

Etter møtet med dyra fortsette dei største med traktorkøyring i tunet, medan dei minste sette seg rett ned ved husveggen for å eta lunsj. Dermed fekk alle den daglege dosen med frisk luft som dei skal ha i ein FUS-barnehage. 


Som kjent er geiter forvitne dyr, dette kjeet var minst like interessert som ungane i å sjå kyllingane på nært hald. Foto: Kjetil Rydland.


Marius Drønen synest det er kjekt å halda eit lam. Foto: Kjetil Rydland.


Pedagogisk leiar Camilla Økland helsar på ein stor okse, saman med Olav Tislavoll, som ikkje er det minste redd, sjølv om han berre er to år. Foto: Kjetil Rydland.

 


Olve og Stine Helland Koløen får klappa kjeet. Til venstre Emelia Waage Marås. Foto: Kjetil Rydland.


Tone Koløen med sønene Lars og Gunnar Koløen Andersen. Foto: Kjetil Rydland.


Gunnar Koløen Andersen på heimebane, her saman med Eiliv Rasmussen på traktoren. Foto: Kjetil Rydland.