Folkemøta startar i dag

Slett ikkje alle folkemøte i Fitjar er så viktige med tanke på Fitjar sin framtid som dei som vert haldne denne veka. Det første finn stad allereie i kveld. (Sjå nedanfor)

Folkemøte om kommunesamanslåinga

Måndag 11. kl. 19:00 – 21:00  FKIB ( Kultursalen)
Her vert Harry Herstad med. Kaffistund frå kl 18.30

Tysdag 12. kl. 19:00 – 21:00  Sælevik

Onsdag 13. kl. 19:00 – 21:00  Øvrebygda

I tillegg har Fitjar vgs og Rimbareid skule eigne møte.