Lesarinnlegg frå Sigurd Andre Maraas

Sigurd Andre Maraas har sendt oss eit lesarinnlegg om kommunesamanslåing. Det kan du lese nedanfor.

 

JA til etablering av nye Stord kommune

25. april kjem eg til å stemme JA til kommunesammenslåing. Debatten den siste tida har mobilisert mange i Fitjar og engasjementet er stort, noko som er bra. Eg vil på denne måten både komme med nokre faktaopplysningar og forklare kvifor eg meiner Fitjar og Sunnhordlandsregionen er mest tent med eit JA. 

Nokon trur at denne debatten dreier seg om enten å skape ein ny kommune eller la alt vera som det er. Det er feil. Ting blir ikkje som det er.

Økonomisk er Fitjar ein kommune som er svært sårbar sidan me nærmar oss den magiske grensa på 3200 innbyggjarar som vil bety reduserte inntekter i 5-6 millionarklassen om me blir ståande som eigen kommune.

Omlegginga av inntektsystemet der kommunar som er nær sine naboar betyr også tap for Fitjar. Også her snakkar me om tap i minimum 5-6 millionar klassen. Realistisk sett så vil me altså om me står åleine måtte klare oss med betydeleg mindre pengar. Og ingen må tru at eit evt regjeringsskifte i 2017 vil snu opp ned på dette. Ap vil aldri ta penger frå Raymond Johansen i Oslo, Rita Ottervik i Trondheim og Harald Scheldrup i Bergen, for å gje meir pengar til Wenche Tislevoll i Fitjar.

Men om me røyster ja no vil me sikre inntektene til den nye kommunen i 20 år. Det er ein sjanse som me bør gripa.

Inntekter som gjer oss den beste moglegheiten for å kunne bevare skulestrukturen i Fitjar, kunne fortsette med gode tjenester og setje oss i førarsetet for resursstyring i den nye storkommunen. 

Nokon trur også at Fitjar vil bli ein utkant med liten representasjon i ein ny kommune. Så defensive skal me ikkje vera. Den siste tvangssamanslåtte kommunen i Norge, Fredrikstad, har etter det på 90-tallet aldri hatt ein ordførar frå gamle Fredrikstad – utkantane har dominert den nye kommunen. Viss Fitjar vil, kan me også ta den offensive haldninga og setja oss i førarsetet i utviklinga av nye Stord kommune. 

Eg har tillit til politikarane i frå Fitjar som seier ja til å ta kommandoen i etableringa av ein ny kommune, kor ofte får me moglegheiter som dette? Nei, det er ikkje ofte. 

Med samanslåing sikrar me gode inntekter til den nye kommunen. Pengar som skal gå til eit levande Fitjar. Me sikrar og at dei gode fagpersonane i begge kommunane kan jobbe ilag og på den måten sikre endå betre tenester og fagmiljø til innbyggjarane våre. Ein større kommune vil og lettare nå fram i dialog med staten, fylkesmannen og fylkeskommunen. Der me i dag møter kvist uansett kva me prøver på, noko som er både tidkrevjande å kostnadskrevjande. 

Eg ser og at i kommunane rundt oss er vinden snudd, og det er positivitet og vilje til samanslåing med naboar, så Fitjar får det for tøft som frivillig liten kommune i framtida, slik eg ser det. 

Eg har vore med og laga budsjett i Fitjar i 13 år no, og meiner det er uansvarleg å stemme noko anna enn JA til å etablere ein ny, sterkere å økonomisk tryggere storkommune. 

Snu deg ikkje og sjå bakover på kva som har vore, sjå framover, langt framover, det er der framtida ligg.

Dette er dei viktigaste argumenta for at eg røyster JA  25. april og håpar mange fleire gjer det samme.

Sigurd Andre Maraas, kommunestyrerepresentant og partileiar for FrP i Fitjar.