Nokre av våre båtturistar fekk storfint besøk. Foto: Håkon C. Hartvedt

Ein liten fotorunde

I finevêret i går tok me oss ein liten runde rundt om i bygda. Noko av det tok me bilete av.

 

På Larsenkaien møtte me på tre polakkar som jobbar på FMV, og som prøvde fisket. Helst smått då me var utom, men ein av dei kunne fortelje at han tidlegare har fått ein sei på 5 kg på denne plassen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Desse fire fjørkledde møtte me på i Skålevik. Foto: Håkon C. Hartvedt

Desse ungdommane hadde sett seg stemne på kaien. Som me ser markerer den eine av dei våren med kortbuksar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Trea fell for fote på Fv545 mellom Rimberaid og Vik. No kan me sjå det gamle drivhuset til Georg-en frå vegen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Eit sikkert vårteikn. Foto: Håkon C. Hartvedt

Kosting! Bra å få vekk svevestøvet. Foto: Håkon C. Hartvedt