Jorunn Langmoen.

– Kva tenkjer dei om Jesus i Israel i dag?

Denne helga kjem assisterande generalsekretær i Israelsmisjonen, Jorunn Andestad Langmoen, til Fitjar og Stord. Og i samband med har arrangørane sendt ei mail til Fitjarposten som du kan lese nedanfor.

 – Kva tenkjer dei om Jesus i Israel i dag.

Denne helga kjem assisterande generalsekretær i Israelsmisjonen, Jorunn Andestad Langmoen, til Fitjar og StordPå søndag vil ho delta på gudstenesta i Stord kyrkje, der ho mellom anna vil fortelje om kva respons ho fekk då ho nyleg snakka med folk på gata i Jerusalem og spurde dei kva dei tenkjer om Jesus. I «landet der det skjedde» får ein ikkje kjøpt det nye testamentet eller Bibelen med det gamle og nye testamentet samla i nokon vanleg bokhandel. For religiøse jødar er det ei forboden bok, kan ho fortelje.

– Israel og det palestinske området er eit område i verda som fascinerar meg, og eg har gode vener både på israelsk og palestinsk side» fortel ho. Israelsmisjonen har som primæroppgåve å gje evangeliet attende til jødane. Dei fyrste kristne var jødar, men etter nokre få århundre endra kyrkja haldning til jødane, og det er ei sørgeleg historie med forfylgjing, tvangsdåp og trakasseringar. Til og med Hitler hevda at han var kristen.  Vi i Vesten har mykje å stå til ansvar for i forhold til jødane. Vi må ikkje straffe jødane dobbelt ved å la vere  å fortelje dei om Jesus Messias. Israelsmisjonen ynskjer å gje dei Jesus Messias tilbake –  ikkje som tvang, men som ei gåve.”

Ho fortel vidare med stor iver at Israelsmisjonen har endå eit satsingsområde: freds- og forsoningsarbeid. ”Dette er eit geografisk område vi alle assosierar med krig og bomber. Det går knapt ein dag utan at det kjem nye meldingar på nyheitene om skada eller drepne jødar eller palestinarar. Dei er fiendar og samstundes er dei helt avhengig av kvarandre. Vi har fleire prosjekt der vi arbeider for at desse to folkegruppene skal få større forståing for kvarandre og at tillit skal byggast opp gjennom kjennskap og ved å verte vener.”

”Bridgebuilders” er ein del av dette arbeidet. I kvar bolk møtest 10 israelske, 10 palestinske og 10 norske ungdomar fyrst på leir i Noreg og deretter på leir i ørkenen i Jordan. Det er stor skepsis i flokken dei fyrste dagane dei er saman, men etter kvart smeltar isen og dei vert gode ambassadørar for freds- og forsoningsarbeidet. – Det er viktig å vinne ungdomane dersom freden skal vinnast, seier Jorunn.

 Fleire bedehus får òg besøk av Langmoen: Øvrebygda fredag kveld og Leirvik søndag kveld. Laurdag føremiddag vert det seminar på Fitjar bedehus med to tema: «Måltidsfellesskap i Bibelen» og «Til bords med fienden».

Det er Torunn Aarskog og Henry Magne Nygård som har stått i bresjen for å få til desse møta vonar på fulle hus.