Ordførar på Stord og tidlegare rådmann i Fitjar, Harry Herstad, vert med på folkemøtet i FKIB. Foto: Stordnytt

Snart folkemøte

Det nærmar folkerøystinga, og informasjon til innbyggjarane er svært viktig før ein skal gje si røyst, eit «Val om framtida» heiter det i ein mail frå Fitjar kommune der det òg er sett opp plan over folkemøte i samband med røystinga. Planen finn du nedanfor.

Oversikt over det som til no er planlagt som informasjonstiltak før røystinga. 

Folkemøter på Fitjar

Måndag 11. kl. 19:00 – 21:00  FKIB ( Kultursalen)

Her vert Harry Herstad med. Kaffistund frå kl 18.30

Tysdag 12. kl. 19:00 – 21:00  Sælevik

Onsdag 13. kl. 19:00 – 21:00  Øvrebygda

– –

Fitjar vidaregåande – samfunnsfagstime

Måndag 11.04. kl. 11:30 – i kommunestyresalen (32 stk. )

Fredag 15.04. kl. 09:00 – i kommunestyresalen  (45 stk.)

Rimbareid – ungdomsskuleelevane

Fredag 15.04. kl. 10.25 – i amfiet på Rimbareid.