Audun Myskja har doktorgrad om musikk i eldreomsorga, og viste seg som ein god musikar. Foto: Kjetil Rydland.

Kåseri om hjelp til å meistra livet

Over 80 menneske fann vegen til Seniorsenteret for å høyra legen Audun Myskja kåsera over temaet korleis henta ut eigne ressursar når livet røyner på.

Arrangøren Fitjar folkebibliotek hadde ikkje heilt sett for seg den store interessa på førehand, men fitjarbuen hadde tydelegvis fått med seg at det var ein spanande kåsør på veg. Over 80 menneske fylte Seniorsenteret til trengsel, og alle såg ut til å ha fått nyttig livsvisdom med seg ut i den sure og våte natta på Fitjar.

Men så var det ikkje nokon kven som helst som var på turné for Nasjonalbiblioteket og dei lokale bilbioteka. Audun Myskja er lege og fagbokforfattar, og har arbeidd 40 år i helsevesenet. Han har teke doktorgrad om musikk i eldreomsorga, har gitt ut 15 bøker og leier i dag Senter for livshjelp, eit rettleings- og informasjonssenter i Ski, sør for Oslo.

Han gav fleire døme på at me er inne i ein dramatisk situasjon i helsevesenet. Eldrebølgja er over oss, nok han illustrerte på denne måten: Av alle som har nådd ein alder av 85 år sidan bronsealderen, lever halvparten i dag! Han minte om at medisinen har gjort store medisinske framskritt, som fører til fleire dilemma. I dag er det til dømes teknisk mogleg å behandla ein sjeldan muskelsjukdom, men éin pasient vil kosta 10 millionar kroner per år! 

Med og utan gitar viste han korleis me sjølve kan bidra til å halda oss vitale, og med varme og humor kalte han gong etter gong på låtten hos det modne publikmmet sitt. Det viktigaste er å halda dei store ledda i rørsle, meiner han. Og det er viktig å trena litt kvar dag, og det er viktig å halda fram med å trena etter kvart som ein blir eldre. Då han var ung, fekk han beskjed om at det var viktig å trena fram til han var 60, men etter det var det ingen vits i. Det er ikkje rett, snarare tvert imot. Utbytet av trening blir ikkje mindre når du har fylt 60. Det er påvist at små øvingar forlengjer livet, og førebyggjer demens, sa han.

Den engasjerte kåsøren viste med kroppspråket sitt korleis små endringar kan gi stort utslag. Til dømes viser det seg at det hjelper på sjølvtilliten å skyta brystkassen litt fram! Etter kvart som me blir eldre, må me handtera fleire og fleire tap. Og opphoping av tap kan føra til at kroppen går i stå. Ved hjelp av song går det an å treffa kodane for å løysa opp det som har gått i stå. Dette illustrerte han med å ta fram gitaren og å syngja og spela slik han har gjort for eldre. Songen «Ramona» har han hatt stor suksess med. – Alle har mista si Ramona!

Etter eit par engasjerande timar på Seniorsenteret kunne me – til liks med 80 andre – gå heim med fleire reiskapar til å takla ein strid kvardag. Og til dei som lurer på kor det blei av den utstilte boka hans «Helbred deg selv – styrk din motstandskraft»: Den fekk Fitjarposten låna, men ho er snart tilbake på Fitjar folkebibliotek.