Temadagar på Straumøy

Foto: Åse R. Nøttveit.

Fredag 8. til laurdag 9. april 2016  vert det temadagar om kystgard og kystlynghei på Straumøy i Fitjarøyane i regi av Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor og grunneigarar. Programmet kan du sjå nedanfor.

Fredag:

Kl. 15.00         Båt fra sentrum til Straumøy             

Kl. 15.30         Markvandring med kaffipause 

Kl. 19.00         Jordbruksareal – drenering, ugras

Kl. 19.30         Bruk og istandsetting av bygningar

Kl. 20.00         Sviing av kystlynghei

Kl. 20.30         Sitkagranprosjektet og Straumøy

Kl.21.00          Event. båtskyss til Fitjar 

Kl. 21.30         Lokalmat og forteljingar frå Straumøy (eigarar Maien og Ole Petter Koppang)

 

Laurdag:

Kl.  9.00          Frukost

Kl. 10.00         Planlegging av sviing

Kl. 11.00         Praktisk sviing av lyngbeite  

Matøkt 

Kl. 16.00         Båt til Fitjar

 

Det kan bli endringer i programmet grunna vêr.

Påmelding til SFLMK asno@fitjar.kommune.no eller tlf. 53 45 85 00 innan  4 april. Du får stadfesting på påmelding. 

Gje tilbakemelding på behov for båtskyss, deltaking begge dagane, event. fredag eller laurdag.  Me tilbyr enkel overnatting. Ta med sovepose. Husk eigna kle til sviing. 

Deltakarpris: kr. 300,- . 

Båttransport frå Larsenkaia (Fitjar sentrum):            

Fredag kl 15.00, tilbake 21.00

Laurdag kl 9.30, tilbake 16.00

Arr: Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor og grunneigarar

Deltaking på eige ansvar !

 

cutting steroids