Kyrkje og bedehus i påsken

Foto: Håkon C. Hartvedt

Nedanfor finn du ei oversikt over oppsette samlingar i kyrkje og bedehus i påsken.

Skjærtorsdag
kl 11.00         Gudsteneste, Fitjar kyrkje ved Olav J. Oma. Takkoffer til NLM
kl 18.00         Høgmesse, Øvrebygda bedehus ved Olav J. Oma.
kl 19.30         Nattverdmøte, Fitjar bedehus ved Ingebrigt S. Sørfonn

Langfredag
kl 11.00          Gudsteneste, Fitjar kyrkje ved Olav J. Oma. 

Påskedag
kl 11.00          Høgtidsgudsteneste, Fitjar kyrkje ved Olav J. Oma og Fridleif Lydersen. Takkoffer til kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt.
kl 19.30          Påskedagsmøte ved Kåre Johan Hamre, Fitjar bedehus

2. påskedag
kl 11.00          Gudsteneste ved Olav J. Oma og Fridleif Lydersen, Dåfjord Slipp