Gras og lyngbrann

Politiet meldte i kveld om gras- og lyngbrann i Fitjar. 

5 x5 kvadratmeter vart svidd av. Politiet opprettar sak på forholdet.