Fitjarøyane-møte i kveld

 

Foto: Aase Rygg Nøttveit.

Det vert møte om Fitjarøyane i kommunestyresalen, 10. mars, kl. 18.00-20.00.

 Programmet for kvelden ser slik ut: 

•Status og framdrift i prosjekt «fjerning av sitkagran i Fitjarøyane». 

•Fotopresentasjon frå prosjekt

•Info frå Interesselaget for Fitjarøyane  

•Dialog og kaffipause 

•Risikovurdering ved sviing av kystlynghei i Fitjarøyane

•Ny samling: «Kystgard og kystlynghei på Straumøy, 8-9 april 2016