Fleire ramma av nettmangel

I fleire dagar no har Telenor-kundane i området vårt vore utan straum. Det har ført til problem for mange, Både hos Spar og Posten på Fitjar har dette ført til store utfordringar. Radio Fitjar er ute av drift, og Fitjarposten må hente nettilgang utanfor kontoret.

Årsaka er som Fitjarposten tidlegare har skrive, brot i ein sjøkabel ved Rubbestadneset. 

Telenor har fleire gonger sendt ut melding om når feilen skal bli retta, utan at dei har klart å halde fristen dei har gått ut med. Den siste meldinga frå dei er at feilen skal vera retta innan torsdag 3. mars kl 18.00. Så er det berre å sjå om det held denne gongen.