Eikemoframsyninga avlyst

Framsyninga med Jon Eikemo som skulle ha funne stad i Kultursalen i morgon, onsdag 2. mars,  er avlyst.

– Avlysinga skuldast akutt sjukdom, melder Ole Bergesen til Fitjarposten.