Varehuset Rydland 10 år

 

Tysdag 1. mars er det 10 år sidan Varehuset Rydland  starta opp i lokale etter etter Knut L. Rydland, – Det har vore 10 gode år, seier Unn Skaathun og Karsten Vestbøstad som står bak føretaket.

– Me tenkte me skulle driva i tre år, og plutseleg har det gått ti, smiler dei.

I starten hadde dei mykje det same som Knut L. Rydland hadde med omsyn til vareutval. Etter kvart har dette endra seg. Framleis har dei både kvitevarer og gåveartiklar og møblar, men no har dei mellom anna òg eit godt utval i kle frå Cream og Kaffe.

Det siste er kanskje det som har overraska dei mest. At det skulle bli så bra sal på kle som det er blitt.

Men framleis er det kvitevarer og møblar som gjev mest pengar i kassa.

Totalt sett utgjer sal av elektroartiklar 60 % av salet, medan møblar, gåveartiklar og det andre står for dei siste 40 prosentane.

Når det gjeld elektrodelen var dei heilt fram til 2009 ein del av Elkjeden via Expert-systemet. Då gjekk dei over til Euronics.

Up to date
Mykje handlar om å vere på heile tida. Følgje med i det som skjer i tida, og vere «up to date» på det dei sel. Difor er dei ofte på messer. For å følgje med og for å få nye tankar og idear – som dei så gjerne set ut i livet.  

Heile tida har dei hatt ein intensjon om at ha eit stort og godt utval varer, og i jubileumsåret har dei eit større utval enn nokosinne.  Det siste tilskotet til vareutvalet er litt snop. Det selde dei spesielt mykje av før jul.

2015 var elles det beste året dei har hatt så langt, men omsyn til omsetnad.

Ikkje berre for Fitjar
Varehuset Rydland sel slett ikkje berre til fitjarfolk. Heller ikkje berre til handlande på Stordøya.

– Me leverer og monterer til store delar av Sunnhordland, seier Karsten Vestbøstad som saman med Kjell Sigve Ivarsøy stadig er på farten med møblar eller kvitevarer i varebilen.

Gler seg til kvar dag
Både Unn Skaathun og Karsten Vestbøstad opplever det kjekt å gå på jobb.

– Me gler oss framleis til kvar dag, seier dei.

 I tillegg til desse to jobbar òg Kjell Sigve Ivarsøy og Miriam Almås i butikken – og firmaet er svært aktiv på facebook.

Kaffi og kake
På tysdag vert jubileet markert i butikken med kaffi og kaker – og ei rekkje gode tilbod til kundane.

Når det gjeld annonseringa av jubileet prøver dei noko nytt.

– Denne gongen annonserer me berre digitalt i tillegg til plakatar, seier Karsten Vestbøstad som vonar det vil fungere bra og at mange finn vegen til butikken i Fitjar sentrum på tysdag.