Fitjar Høgre om kommunesamanslåing

Fitjar Høgre har sendt ut ei pressemelding om kommunesamanslåing. Meldinga kan du lese nedanfor.

«Fitjar Høgre har i medlemsmøte måndag 22. februar 2016 drøfta «Avtalen mellom Fitjar og Stord kommune om kommunesamanslåing» og «Vegen vidare som eigen kommune» («Nullarternativet»).

Fitjar Høgre vil leggja fram alternativa til folkeavrøysting 25. april 2016.  Dette er i samsvar med Fitjar Høgre sitt program.

Fitjar Høgre vil rette seg etter resultatet av folkeavrøystinga i Fitjar kommune i den vidare prosessen.

Fitjar Høgre vil oppmode alle til å nytte røysteretten ved folkeavrøystinga.»

 

Fitjar, 23. februar 2016

Fitjar Høgre

Jo-Kjetil Strand

Leiar   

steroidi anabolizzanti online