Banklokalet, Larsenbygget eller…

Banklokalet er igjen eit av alternativa politikarare skal vurdere med omsyn til plassering av nytt helsesenter. Arkivfoto: FP/HCH

Formannskapet vedtok i sak 105/15 å berre gå vidare med tre alternativ når det gjeld nytt helsesenter: Larsen-bygget, delt løysing i FBB eller bygg på eigen tomt ved Rådhuset. No rår Rådmannen til òg å ta banklokalet med i vurderinga.

Årsaka til det er den nye situasjonen som har oppstått etter at Sparebanken Vest har gått ut med at dei vil leggje ned avdelinga i Fitjar.

Banklokalet vart tidlegare sett på som uaktuelt på grunn av for lite areal, men når banken no flyttar ut av Todlakbygget, kan Todlak AS no tiby rundt 510 kvadratmeter i 1. etg. Då er det eit aktuelt alternativ, så rådmannen rår til følgjande vedtak i formannskapsmøtet i morgon:

«Alternativet med Todlak AS vert teke inn att til vurdering, og vert å greie ut vidare. Formannskapet tar elles saka til vitande»

Då står ein igjen med fire alternativ:

1. Larsen-bygget

2. Delt løysing i FBB

3. Bygg på eigen tomt ved Rådhuset

4. Banklokalet

Endeleg avgjerdsle i saka vert teken seinare.

Larsenbygget er framleis eit sterkt alternativ. Foto:FP/HCH