Nytt norskkurs for arbeidsinnvandrarar og andre interesserte

Dersom det er interesse for det startar Fitjar kommune opp med eit nytt norskopplæringskurs (nynorsk) i februar. Kurset vil gå føre seg på Rimbareid skule.

– Me tek sikte på å gjennomføra ein 30 timars modul (30 * 45 minuttar) Prisen vert kr 1.700,- for heile modulen. (Fråvær fører ikkje til reduksjon i prisen), skriv Fitjar kommune på nettsida si. I tillegg må rekna med ei utgift til lærebøker og nettlisens på om lag kr 850,-.

Opplæringa vil bli gjeve på fleire nivå (dersom det er nok deltakarar) slik at ho passar både for nye deltakarar og for dei som har vore med frå før, og undervisninga vil gå føre seg på måndagar og onsdagar frå sluuten av februar til slutten av april.

Les meir her.

anabolizzanti steroidi