Vil starta internasjonal klubb

Det har vore mykje kjekt i Losjehuset i det siste. No kan det òg bli lokale for ein internasjonal klubb. Arkivfoto: FP/HCH

Vil starta internasjonal klubb

Inspirert av suksessen frå Internasjonal helg, ønskjer kultursjef Bente Bjelland å starte internasjonal klubb.

Bjelland har allereie sett av tid og stad for ei eventuell start av klubben. Ho innbyd no dei som er interessert i å vere med i ein slik klubb om å møte i kommunestyresalen torsdag 18. februar. 

– I første omgang vert samlingane der, for å sjå interessa. Etter kvart vil eg stille Losjehuset til disposisjon. Eg vil  vere med på å hjelpe prosjektet i gang, men målet er at klubben etter kvart skal drive seg sjølv, seier Bente Bjelland. Ho legg til at denne klubben på sikt skal få vere ein viktig faktor i arrangeringa av Internasjonak helg,