Duo kan snart ta imot timebestilling igjen

Foto: Håkon C. Hartvedt

Duo Hårstudio har som kjent vore midlertidig stengt på grunn av vasslekkasje. Enno er dei stengt nokre veker, men frå midten av neste veke kan dei ta imot timebestilling.

– Me reknar med at eit stykke ut i veke 6 kan me ta imot timebestillngar att. Og om alt går etter planen opnar me att for fullt 2. mars, seier Trude Strand i Duo til fitjarposten.no