Legg ned banken

Inntil endeleg dato for nedlegging er fastset, vil banken i Fitjar ha ope som vanleg, seier banksjef Arve Havnerås.

Sparebanken Vest sine dagar på Fitjar er snart til ende. Endeleg dato for nedlegging vert sett med det første.

Sparebanken Vest skal redusere talet på årsverk med 100. I samband med dette reduserer dei òg bankkontor frå 44 til 35. Det tyder at ni bankkontor vert lagt ned. I tillegg til filialen på Fitjar legg vert òg filialane på Dale, Hinna, Manger, Mastrevik, Samnanger, Selje, Sund og Ågotnes.

– Det er viktig å understreke at kontoret vårt på Fitjar har vore veldrive i alle år. Samtidig er det ingen tvil om at bankvanane til vestlendingane er endra, og at endringane skjer raskare. Moderne teknologi gjer at det fysiske møtet med banken blir viktigare i samband med dei store avgjerdene, men stadig mindre viktig i kvardagen fordi kundane utfører daglegbanktenester på eiga hand, seier banksjef Arve Havnerås i Sparebanken Vest.

Bruken av mobilbank viser utviklinga tydeleg. Sidan oppstarten i 2012 har talet på innloggingar i mobilbanken auka frå null til over 14 millionar i 2015.

Ope ei stund til
– Kontorreduksjonen inneber at vi samlar rådgivingskompetanse i dei større kontora våre, og dermed blir det totale tenestetilbodet styrkt. Inntil den endelege nedleggingsdatoen er fastsett, held vi kontoret ope som vanleg, og alle som ønskjer å lære meir om sjølvbeteningstenestene våre, er hjarteleg velkomne innom, seier Havnerås vidare.

Den endelege datoen for nedlegging av kontoret på Fitjar vil bli vedteken i nær framtid. Minibank med ulike valuta vil bli vidareført på Fitjar. For kundane betyr dette at det nærmaste bankkontoret i framtida vil vere på Leirvik.

– Meir informasjon vil bli send ut til alle kundane, skriv Sparebanken Vest.