Anleggsarbeid i Midtfjellet

Vindmølla i midten skal no transporterast vekk. Arkivfoto: Hergeir Tveit

Turbin 43 som brann skal no fjernast og transporterast vekk.

Det tyder at hovudvegen, adkomstvegen og området rundt turbinen i ein periode vert definert som eit anleggsområde. 

– Vis varsemd om du er i nærleiken av dette området, oppmodar Gunnhild Lothe i Midtfjellet Vindkraft AS.