Sørgjeleg statistikk

 Å køyre på veinterveg kan vere krevjande. Ulykkestala for dei tre siste månadene er slett ikkje gode. Foto: Trygg Trafikk

Fleire mista livet i januar-trafikken enn på samme tid i fjor. Ulykkestala for dei siste tre månedane viser ei dobling samanlikna med same periode eitt år tidlegare. – Bekymringsfullt, seier Trygg Trafikk.

13 personar har så langt i år blitt drepne på norske vegar. Det er sju fleire enn i januar i fjor. Om ein samanliknar tala for dei tre siste månadene, ser vi ei dobling frå samme tremånadersperiode i fjor. Sidan 1. november i 2015 har 38 personar omkome i trafikken, mot 19 i same periode i 2014-2015.

Av dei omkomne i januar i år er ni menn og fire kvinner. Av dei forulykka var det 9 bilførarar, 2 fotgjengarar, 1 bilpassasjer og 1 på traktor, og det har vore fleire stygge kollisjonar på glatt føre.

Ta ansvar og bruk sunt folkevett
I følgje Johansen og Trygg Trafikk sit  kvar og ein av oss med nøkkelen til å redde liv på vegen. Han oppfordrer no alle til å ta ansvar og bruke sunt folkevit på vanskelege vintervegar:

–  Vinterkjøring er krevjande. Som tommelfingerregel bør farten  alltid vere lågare på vinterføre. Køyrer du på is, slaps eller anna glatt underlag, bør du halde hastigheita under fartsgrensa.  Det tar litt over eitt sekund frå du ser ei fåre til du trykkjer inn bremsa. På glatt føre blir bremselengda opp til fire gonger så lang som på tørt føre, seier Johansen.

Senk farten, skrap is og sjekk synet
I tillegg til låg fart er det viktig å sørgje for god sikt. Skrap ruter og lykter fri for is og snø. Om du blir sliten i augo av å køyre, er det smart å sjekke synet. Dei fleste av oss ser nemleg dårlegare etter fylte 40 år. For fotgjengarar er det aller viktigste å vere synlege for andre. Hugs at refleks reduserer risikoen for å bli påkøyrt med heile 80 prosent.

Fordi stadig fleire kjører piggfritt, er det smart å ta med hurtigkjettingar. Dei kan lett leggjast på om du slit med å komme fram. Dekkrens er òg nyttig.

Johansen legg til: – Det er vinterdagar i Norge der det å la bilen stå og heller reise kollektivt eller bli hjemme, faktisk er den einaste riktige løysinga.

 Trygg Trafikks 5 vintertips:  

  Senk farten: Farten bør som regel alltid være lågare på vinterføre.

  Skrap is: Ikkje slurv med å skrape is og børste snø av bilen.

  Ta med hurtigkjettingar og dekkrens.

  Bruk refleks: Refleks er den beste måten å gjere seg synleg i mørkret på.

  La bilen stå? På de verste dagane er det riktige alternativet å la bilen stå.