Kunstopning med gode ting attåt

Det vart ein fin ramme rundt det heile då utstillinga Halsnøy Kloster tur-retur, Verk frå internasjonale kunstnaropphold, vart opna i Galleri Losjen i går ettermiddag. Foto: Håkon C. Hartvedt

 Utstillinga  er eit samarbeid mellom mellom Fitjar kommune og Sunnhrodland Museum, og dagleg leiar Jane S. Jünger fekk snart ordet frå kultursjef Bente Bjelland som leia det heile. Jünger trekte trådene tilbake i til tidlegare historiske tider då Halsnøy Kloster var eit meltig augustinarkloster som brakte nye tankar og impulsar til Våg skipsreide (Fitjar prestegjeld) med omsyn til mellom anna religion, handel, botanikk, medisin, skriving og meire til. 

Jane Jünger. Foto: Håkon C. Hartvedt

– Slik er òg denne utstillinga med verk måla av utanlandske kunstnarar ei lekkje til impulsar utanfrå som eit resultat av kunstnarane sitt sommararbeid på Halsnøy Kloster, noko 34 kunstnarar frå 19 ulike land har vore med på, fortalde Jünger. Og ordførar Wenche Tislevoll referte òg til det historiske sambandet med Fitjar og Halsnøy då ho opna utstillinga. 

Ordførar Wenche Tislevoll erklærer utstillinga for opna. Foto: Håkon C. Hartvedt

Johannes Olsen og Sigrid Fangel vart hyra inn for å bidra med kunstnarlege innslag, noko dei begge gjorde med både tankevekkjande og humoristiske innslag.

Svært bra av begge to.

Johannes Olsen. Foto: Håkon C. Hartvedt

 Sigrid Fangel. Foto: Håkon C. Hartvedt

Nokre titals besøkjande fekk med seg utstillingsopninga. 

Noko av det som er utstilt i Galleri Losjen: