SFO-elevane vert henta

Rimbareid skule. Foto: Håkon C. Hartvedt

Me har bede foreldra om å henta SFO-elevane når dagen er over slik at dei slepp å gå heim åleine i det venta uveret. Elles går skulen som vanleg, seier rektor Bjørn Haaland ved Rimbareid skule.

 Haaland seier dette i ein kommentar til at fleire skular i Bergen har sendt elevane tidleg heim i dag.

– Me har følgt vermeldingane tett og kome til at det ikkje er grunn til å gjere det same her i Fitjar, kommenterer Haaland.