God skatteinngang i 2015

Illustrasjonsfoto: Stockphoto

Fitjar kommune  kunne i 2015 notere seg 1,7 millioner kroner meir i skatteinntekt enn budsjettert.

Økonomisjef i Fitjar kommuneTrond Salmo fortel til fitjarposten.no at ein i fjor fekk inn kr 78 880 000 i skatt, medan ein hadde budsjettert med  kr 77 172 000.

– For 2016 har kommunen budsjettert med kr 85 025 000. Dette i hht statsbudsjettet, seier Salmo.