Mykje vatn på vegen

Foto: Håkon C. Hartvedt

Etter nett ha køyrt Fv545 frå Stord til Fitjar, kan fitjarposten.no melde om mykje vatn i vegen.

Sterk vind og tett regn gjev dårleg sikt og er òg ei utfordring i kveld.

Så køyr forsiktig. Av erfaring veit me at det slett ikkje er særskilt hyggeleg å få vassplaning.