27 000 til Flyktninghjelpen

 Basaren på Rimbareid skule torsdag fekk inn litt over 27 000 kroner.

Med trylling, kiosksal, musikalske innslag, gjetting og åresal gjorde femte, sjette og sjuande klasse på Rimbareid skule ein kjempeinnsats med å samla inn pengar til Flyktninghjelpen.

 

Amalie Helland Tislevoll og Ingeborg Prestbø gjorde saman med dei andre åreseljarane ein stor innsats under basaren. Monn tru om Hilde Karin Eiken og Torunn Johansen vann på årane dei kjøpte hjå dei? Foto: Arne Vestbøstad

 Torsdag aula det verkeleg på inneområdet på Rimbareid skule. Då var mange fitjarbuar i alle aldrar samla for å yta hjelp til Flyktninghjelpen, slik at dei kan hjelpa menneske som er på flukt i verda. Den siste tida har det vore mykje merksemd på menneske som har reist frå alt dei hadde, og nokre gonger med livet som innsats. Det ville ikkje elevar og lærarar på mellomtrinnet berre sitja og sjå på. Difor blei det arrangert basar, der pengane altså går til arbeidet Flyktninghjelpen driv.

 

Joakim Malkenes hadde ein del årar å halda styr på. Han hadde mest tru på ei av årane i midten. Og jammen vann han på ikkje berre ei av dei, men på to fargar på likt, då nummeret 448 blei trekt. Foto: Arne Vestbøstad

 Ane Synnøve Olsen og Anne Helene Vestbøstad, lærarar på 7.trinnet, fortel at det i år var elevane som spurte om dei ikkje skulle gjera noko for flyktningane i verda. Akkurat det har kome elevane nærare inn på livet, sidan Fitjar alt har teke imot fleire flyktningfamiliar, med born i skulepliktig alder. Som sagt, så gjort. Dermed blei det sett igang innsamling av gevinstar, noko næringslivet i Fitjar også stilte opp på, slik at det var nok av gilde vinstar som lokka setlar og myntar opp frå kistebotnen.

 

Mykje folk, rett og slett: Foto: Arne Vestbøstad

 

Sjette-trinnet avslutta basaren med å syngja «Stopp! Ikkje mobb». Foto: Arne Vestbøstad

Flyktninghjelpen har fem kjerneområde for sin aktivitet:

Bygging av heimar og skular

Vatn- og sanitærtilhøve

Utdanning

Matvaretryggleik og distribusjon

Informasjon, rådgiving og juridisk assistanse.

 

Les meir på om arbeidet på  www.flyktninghjelpen.no