Tre fell på kyrkjegarden

Stor-bøken er felt. Foto: Håkon C. Hartvedt

Eit av dei store bøketrea langs kykjeveggen mot skulen  ligg no nede. Tre andre står for fall.

I tillegg til bøkane skal òg to bjørketre fjernast.

Om årsaka til dette nemner kyrkjeverje Harald Rydland fleire grunnar.

1. Dei skyggar for kyrkja. Nå det er lauv på trea kan du mest ikkje sjå kyrkja.

2. Trea er gamle og store. Me er redd det kan vere rote inni. 

3. Det har vore meir og meir uvêr med svært kraftig vind i det siste, og me vil ikkje ta sjanse på at kyrkja vert skadd.

4. Det vert frigjort areal for framtidige gravplassar.

– Samstundes veit me at mange er glad i desse gamle trea. Me tek difor ikkje vekk alle, understrekar Rydland.

Tore Sigurd i gang med saginga. Foto: Håkon C. Hartvedt

Godt jobba
Det er Kristian Skumsnes og Tore Sigurd Fitjar som står for jobben, og fitjarposten.no var til stades då det første og det største av bøketrea vart fjerna. Første sikra dei med ein solid wire før Tore Sigurd sette i gang med saginga, og dei to karane styrte fallet heilt perfekt slik at det fall, akkurat som planlagt. – Svært godt jobba og imponerande, seier me.

Det høyrer med til jobben at både tre og greiner skal fjernast.

Trêet klart til felling. Foto: Håkon C. Hartvedt

Treet fell (1). Foto: Håkon C. Hartvedt

 Trêet fell (2). Foto: Håkon C. Hartvedt

Trea før felling. Alle desse skal vekk. Dei to bjørkene òg. Foto: Håkon C. Hartvedt