Sviiing på Fodno

Ser du røyk frå Fodno i dag. Då er alt som det skal vere. Det er planlagt og kontrollert sviing for å skaffe betre beite som er på gang. Foto: Privat

Foto: Privat

Bård Inge Sørfonn fortel til fitjarposten.no at dei er fem karar som står for sviinga, og understrekar at det er svært gode forhold for dette i dag. 

– Me kjem til å halde på i heile dag og satsar på å få svidd rundt 250 mål, legg han til.

Sviing er eit viktig tiltak for å halde kystlyngheiane i hevd.

Foto: Privat