Songglede for små og store i 15 år

Små og store på babysong og småbarnstreff har koste seg med song og musikk gjennom heile hausten og avslutta semesteret med kjekk adventssamling i desember. 

Dei 13 babyane tok pludrande imot sine diplomar etter fullført kurs, og dei eldre ungane på småbarnstreff fekk med seg heim kvar sitt fint kort som minne om halvåret på småbarnstreff. Det var og vanleg songstund, med innlagde julesongar, og det var ein god nistepause med ekstra julesmakar før leiker og litt juleverkstadaktivitetar vart tekne fram. Mange fekk m.a. laga seg fine kort med handtrykk eller fottrykk som minne om den spesielle baby- og småbarnstida. 

Tysdag neste veke startar småbarnstreff opp att på Fitjar bedehus med songstund, nistemåltid og tid til leik og prat. Nytt babysongkurs startar opp same dag. For å vera med på babysongkurset må ein melda seg på. Å delta på småbarnstreff krev ikkje noko påmelding og alle som er heime med ungar under skulealder er velkomne!

Det er no 15 år sidan Fitjar sokneråd starta opp med dette føremiddagstilbodet til babyar og ungar under skulealderen i fylgje med vaksne. 12. januar vert det ei enkel markering av jubileet med servering av kake under nistestunda, så det er kanskje nok med halv niste denne dagen, melder Helga Rimmereid og Astrid K. Prestbø.  

Meir informasjon om Babysong og småbarnstreff kan ein finna på heimesida til Fitjar kyrkje og heimesida til Fitjar bedehus. Fitjar babysong og småbarnstreff har og ei eiga facebook-side som ein kan besøkja her.