Gratis strøsand til eldre og rørslehemma

– Eldre og  rørslehemma i Fitjar kan få gratis strøsand av kommunen, heiter det på kommunen si heimeside. Foto: Stockphoto

– Dersom du ikkje kan henta sjølv ved Uteseksjonen i Årskog, kan du ringa Fitjar Frivilligsentral, og vi hjelper med bøtter, sand og tilkøyring!, heiter det vidare.

Du må då melda deg på ei ordning for vinteren.   Ring på dagtid (man – tors. ) Telefon: 971 43 785

Frist for påmelding denne vinteren er  12.januar 2016