Aquila Capital ny medeigar i Midtfjellet Vindkraft AS 

Tysdag 29. desember signerte det tyske investeringsfondet Aquila Capital avtalen som gjer dei til majoritetseigar i Midtfjellet Vindkraft AS.

 

Energiselskapet Buskerud ønskjer å redusere sin eksponering mot vindkraft og sel sine aksjar i forbindelse med emisjonen, mens Fitjar Kraftlag, Vardar og Østfold Energi fortset som eigarar. Aquila Capital er frå før ein betydelig investor i norsk vannkraft.

I ei pressemelding om saka kan me vidare lese:

 «Vi takker Energiselskapet Buskerud for innsatsen som eier i Midtfjellet. De gjenværende norske eierne Østfold Energi, Vardar og Fitjar Kraftlag ser frem til samarbeidet med Aquila Capital. Det tyske investeringsfondet kjenner Norge gjennom sine oppkjøp av blant annet Norsk Grønnkraft og Småkraft, og fremstår for oss som en solid partner i drift og videreutvikling av Midtfjellet, sier Agnar Aarskog, leder av styret i Fitjar Kraftlag og styremedlem i Midtfjellet Vindkraft AS.  

Midtfjellet Vindkraft AS eier vindkraftparken Midtfjellet i Fitjar kommune i Hordaland, med en installert effekt på 110 MW og årlig normalproduksjon på i overkant av 320 GWh. Parken ble bygget i to trinn, og sto ferdig i 2013. Store endringer i kraftprisene etter at investeringen ble foretatt i perioden 2011-2013, medfører at Energiselskapet Buskerud nå realiserer et tap på i underkant av NOK 60 millioner, mens Østfold Energi og Vardar har et beregnet urealisert tap på henholdsvis omtrent NOK 100 millioner og i underkant av NOK 60 millioner.  

– Vi er glade for at vi nå har fått på plass et godt finansielt fundament, som sikrer videre drift og utvikling av vindparken, sier Agnar Aarskog.  

Aquila Capital ny majoritetseier 
Transaksjonen gir Midtfjellet Vindkraft AS en bedre kapitalstruktur. Eierfordelingen etter emisjonen vil være Aquila Capital 64,84 %, Østfold Energi 18 %, Vardar 13,85 % og Fitjar Kraftlag 3,3 %, med forbehold om mindre justeringer. Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre finansiell informasjon om transaksjonen.  

– Ved å kjøpe aksjer i Midtfjellet Vindkraft AS, har vi ytterligere styrket Aquila Capitals tilstedeværelse i det skandinaviske markedet. I tillegg til å identifisere attraktive investeringsmuligheter, tror vi at et langsiktig samarbeid med strategiske, lokale investorer sikrer en profesjonell og langsiktig ledelse.

Basert på Midtfjellets gode vindressurser og den justerte finansielle strukturen, som muliggjør en balansering av den økonomiske situasjonen kraftprisen har ført til, er både vi og våre norske partnere veldig positive med tanke på Midtfjellets fremtid, sier Roman Rosslenbroich, CEO og medstifter av Aquila Group.  

Tilrettelegger for transaksjonen har vært Swedbank Norge, og advokatfirmaet Thommessen har vært Midtfjellet Vindkrafts juridiske rådgiver».  

Om Aquila Capital  
Aquila Capital vart etablert i 2001 og er et leiande alternativt investeringsselskap som tidlegare har investert betydeleg i fornybar energi i Skandinavia. Aquila Capital er eit datterselskap i tyske Aquila Group. For meir informasjon, sjå www.aquila-capital.com.