Tålte vinden

Å byggja hus i kamp med naturkreftene er ei utfordring, kan Kjell Håvik, Tore Sigurd Fitjar og Ronny Korneliussen skriva under på, sjølv om det laurdag var nær full harmoni på byggjeplassen.

Arbeidslaget var laurdag i full gong med å få tett tak på garasjen til Håvik. Han held på å byggja seg hus på toppen av Rossneset, ein plass som ikkje akkurat ligg skjerma til når det bles.

Dei kjempa litt mot klokka, i og med at det må vera tett tak til golva i garasjen og huset skal støypast i nær framtid. Med den sterke vinden som har vore i det siste er det ikkje fritt for at ein har anka litt på om alt ville vera på plass når det løya.

– Vinden tok golvplatene i stillaset, men ingen skade skjedde, fortel huseigaren. Då synest han at det har det vore verre med att væta som har kome. Dersom alt no turkar slik det skal, håpar han å flytta inn rundt påska. Og det har han eigentleg godt håp om.

– Det er nokre ungdommar frå Engevik & Tislevoll som snikrar på huset, og dei gjer ein fantastisk jobb. Og det har eg høyrt ute på bygda òg, at eg har vore heldige med snikkarane, skryt Håvik.