Nær 900 til kyrkje i jula

 

Fitjar kyrkje. Arkivfoto: FP/HCH

Mange søkjer til kyrkje i jula. I Fitjar kyrkje var totaltalet for frammøte, om ein legg saman julaftan og 1. juledag, nær 900.

Kyrkjeverje Harald Rydland sit med tal som fortel at det julaftan var 349 til stades på første gudstenesta og 342 på den andre. 1. juledag var 202 til gudsteneste i Fitjar kyrkje. 

At det er mykje folk på gudsteneste julaftan, er kanskje ikkje så overraskande. Men eit frammøte på meir enn to hundre 1. juledag er svært bra.