Armband funne og armband tapt

Perlehalsbandet som er funne.

Armband er både funne og tapt ved FItjar Bedehus/Fitjar kyrkje. Kjenner du nokre av dei igjen?

Armbandet som er funne er eit perlehalsband. Det er eit perlehalsband som vart funne på parkeringsplassen ved bedehuset i dag.    

      

Armbandet som er tapt er eit armband med raude steinar (biletet ovanfor). Det vart tapt ved kyrkjebesøk på julaften, og det er sterkt sakna!!                                  
Ta kontakt på telf 470 18 264 om du har funne, sett eller veit noko meir om armbanda.