Julefestar i Fitjar

Arkivfoto:FP/HR

Det er snart tid for julefestar. Fitjarposten har prøvd å lage ei lita oversikt som du kan sjå nedanfor.

Julefestar i Fitjar

27. desember kl 16.00    Julefest, Øvrebygda Bedehus

28. desember kl 19.00    Julefest, Fitjar Bedehus

30. desember kl *             Søndagsskulefest 

3.   januar       kl 15.00    Stor juletrefest for heile bygda i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg

9. januar         kl *             Julefest Osternes bedehus

 

* Sjå plakatar for klokkeslett.

Rich Froning steroids